bannergrv20001.jpg (16726 bytes)

(6 juni 2006) Nieuws -  Politiek akkoord over de lijststem

De Vlaamse meerderheidspartijen zijn tot een akkoord gekomen over het belang van de lijststem bij de volgende verkiezingen.  Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober zal de lijststem voor zowel de effectieven als de opvolgers nog voor 1/3 meetellen.  Deze aanpassing kwam er nadat het Arbitragehof voorgaande regeling had geschorst. Voor de VLD betekent het nieuwe akkoord alvast een stap in de goede richting waarbij de beslissings – en participatiemacht van de kiezer groter wordt.

Het gemeentekiesdecreet dat eerder dit jaar door het Vlaams parlement is goedgekeurd, voorzag dat de lijststem niet meer zou meetellen voor de effectief verkozenen en voor de helft zou meetellen voor de opvolgers.  Na een klacht schorste het Arbitragehof echter de regeling omdat die de kandidaten niet allemaal gelijk behandelt en omdat ze misleidend zou zijn voor de kiezers.

De nieuwe regeling maakt nu geen onderscheid tussen effectieven en opvolgers.  De lijststem telt voortaan overal mee voor een derde.  Dankzij het nieuwe akkoord weegt de keuze van de burger zwaarder door.  De nieuwe regeling zal nog voor het reces in werking treden.

Bron VLD

 

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 11 december 2009    13:04

Webmaster       Aurel Kielemoes