Gemeente-  en  Provincieraadsverkiezingen

14 oktober 2012

 Nieuw  kiesdecreet                      datum: 08.07.2011

Op 8 juli 2011 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en het bijzonder decreet tot aanvulling van voornoemd decreet bekrachtigd en afgekondigd.

Nadat beide decreten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad kan u een geco÷rdineerde versie van het lokaal en provinciaal kiesdecreet vinden in de Vlaamse Codex.

In afwachting daarvan vindt u in bijlage een officieuze co÷rdinatie terug. De tekst van het bijzonder decreet is in het rood weergegeven.

U kan eveneens de parlementaire documenten raadplegen op de website van het Vlaams Parlement:

Volmachtformulier A95Officieuze co÷rdinatie van het kiesdecreet van 8 juli 2011                                533.18 KB         

 Verkiezingskalender


  Gemeenten en
  Provincies
 


zondag 14 oktober 2012
 

  Kamer en Senaat


juni 2014 (behalve in geval van vervroegde verkiezingen door voortijdige ontbinding van de federale kamer).
 


  Vlaams Parlement
  en Europa
 


juni 2014
 
   
   
   

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 07 augustus 2011    10:05

Webmaster       Aurel Kielemoes